Hero

Genom FN, Europarådet och EU har Sverige åtagit sig att garantera att alla människor kan åtnjuta grundläggande mänskliga rättigheter.
-Det gäller även utsatta EU-medborgare.

Det här gör vi

Nätverket för romska EU-migranter ska fungera som en stödjande plats och en central för distribution av relevant information, för erfarenhetsutbyte och samordning av kontakter mellan det civila samhället och myndigheter på alla nivåer.

Läs mer