Hero

"Inte är det något man drömmer om –
att åka 280 mil från sina barn för att få
ihop 80 kronor om dagen"

Det här gör vi

Nätverket för romska EU-migranter ska fungera som en stödjande plats och en central för distribution av relevant information, för erfarenhetsutbyte och samordning av kontakter mellan det civila samhället och myndigheter på alla nivåer.

Läs mer