03.11.16

Mats Åberg skriver i Dagens Arena om Europas sociala ansvar

Mats Åberg sammanfattar i en artikel i Dagens Arena en viktig och brådskande fråga. Förslaget till EUs nya sociala pelare, ett 20-punktsprogram för sociala frågor i Europa, utelämnar de ekonomiskt inaktiva. Fram till den sista december i år har civilsamhälle och enskilda medborgare möjlighet att lämna synpunkter.

Läs hela artikeln i Dagens Arena.