11.11.16

Nästa nätverksmöte 8 december 2016

Nästa möte med nätverket för utsatta EU-medborgare äger rum kl 14.00-16.00 torsdagen den 8 december 2016, i Sensus lokaler, sal 401, Medborgarplatsen 4, Stockholm.