22.01.15

Ny nationell samordnare

för arbetet med utsatta EU-migranter

Regeringen vill koordinera arbetet inom Sverige med utsatta EES-medborgare, ofta kallade EU-migranter, som vistas tillfälligt i Sverige. Den 20 januari 2015 utsågs Martin Valfridsson till nationell samordnare.

Martin Valfridssons uppdrag är att stödja myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som vistas högst tre månader, alltså utan uppehållsrätt, i Sverige.

Aktörerna ska få stöd i sitt arbete med att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för att förbättra situationen för dessa människor. Genom bättre samarbete kan det tillfälliga stödet utformas på bästa sätt.

Kommunernas stöd ser olika ut. Vissa lägger stort fokus på uppsökande arbete, vissa ger främst finansieringsstöd till idéburna organisationer för att ge stöd till de utsatta så kallade EU-migranterna. Andra kommuner har i samarbete med organisationer startat härbärgen eller ger akut bistånd, bland annat till biljetter för hemresa.

Den nationella samordnaren ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast 1 februari 2016.

 Läs mer