Om oss

Nätverket för utsatta EU-medborgare grundades vid årsskiftet 2013/2014 av tre personer med särskilt intresse för romers situation i Sverige och Europa:
Thomas Hammarberg som bland annat varit Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter
Hans Caldaras artist och mångårig romsk aktivist
Mats Åberg som sysslat med romafrågor bland annat i egenskap av Sveriges ambassadör vid Europarådet samt i Rumänien och Moldavien.

Nätverket för utsatta EU-medborgare ska fungera som en stödjande plats och en central för distribution av relevant information, för erfarenhetsutbyte och samordning av kontakter mellan det civila samhället och myndigheter på alla nivåer.

Utöver den roll som utsatta EU-medborgares akuta behov kräver här i Sverige så vill Nätverket för utsatta EU-medborgare också skapa debatt och dialog som bidrar till mer långsiktiga lösningar i deras hemländer.

Nätverket för utsatta EU-medborgare arbetar aktivt för att underlätta kontakter med Rumänien och andra ursprungsländer, inte minst på lokal nivå, men även med Europeiska Unionen som utgör ett ramverk för såväl medlemsländernas minoritets- och socialpolitik som för människors rätt att röra sig fritt inom unionen.

I ett mer långsiktigt perspektiv vill Nätverket för utsatta EU-medborgare också bidra till attitydförändringar för att på sikt motverka antiziganistiska tendenser.

Du når oss genom att maila till info@eumigranter.se.

Organisationer

Föreningen HEM

Föreningen HEM arbetar med att stödja och hjälpa utsatta EU-medborgare i Stockholm genom akut nödhjälp, rådgivning och informationsspridning. Vi tillhandahåller svenskaundervisning och en jourtelefon som besvaras på rumänska.

Vi arbetar opinionsbildande med att försöka lyfta röster från en grupp som sällan kommer till tals i samhällsdebatten och som är lätt att prata om istället för med. Vi vill på längre sikt medverka i samarbete med andra organisationer för en långsiktig lösning på diskrimineringen av romer och utrotandet av extrem fattigdom i Europa.

Röda Korset

Röda Korset arbetar för att lindra den akuta nöden bland fattiga EU-migranter i Sverige. Många är hemlösa och bor i tältläger utan tvättmöjligheter och toalett.

Röda Korset erbjuder själva eller i samverkan med andra härbärgen, dusch, viss vårdförmedling och medmänskligt stöd för EU-migranter på ett trettiotal platser. Våra mötesplatser i hela landet är också öppna för alla.

Svenska och Rumänska Röda Korset samarbetar också för att förändra situationen för utsatta i och från Rumänien.

Stöd till utsatta i Rumänien

Röda Korset i Sverige stödjer det lokala arbetet i de mest utsatta områdena i Rumänien. Vi arbetar för att barn ska kunna gå i skolan och få skolmat och läromaterial. Vi förbättrar också människors hälsa genom sjukvård, information och utbildning, samt stödjer aktiviteter som ger möjlighet till jobb.

En långsiktig del av arbetet är också att se till att människor i romska bosättningar blir folkbokförda på orten. Många, speciellt romer, lever idag helt utanför samhället och saknar därför tillgång till grundläggande rättigheter som sjukvård, utbildning, pension och barnbidrag.

Stöd vårt arbete

Röda Korset har också en särskild insamling ”Ett liv bortom pappmuggen” för denna verksamhet.