07.04.15

De hjälper romer på hemmaplan

Organisationen Hjärta till Hjärta har lokala samarbetspartners i Rumänien och arbetar för ökade möjligheter till utbildning, arbete och hälsa för romer i byn Pauleasca.

Hjärta till Hjärta är en ideell organisation som på kristen grund hjälper fattiga människor i främst östra Europa genom biståndsinsatser.

Hjälpverksamheten för människorna i Pauleasca-området är långsiktig och ska på sikt hjälpa till att lyfta de drygt 4 000 byborna ur fattigdom och utanförskap.

Läs om vad Hjärta till Hjärta gör i Rumänien här.

Rikard Klerfors är biståndsansvarig i Hjärta till Hjärta. Läs hans berättelse här.

Och vill du bidra med pengar så har organisationen ett 90-konto så att du kan göra det på ett tryggt sätt.