16.10.16

Regeringens uppdrag åt länsstyrelsen i Stockholm

Regeringen gav den 1 september 2016 uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att sprida kunskap från arbetet för romsk inkludering.

Läs mer på regeringens hemsida.