10.03.15

Vem tigger på våra gator?

Fjärde februari 2015 hölls en konferens i Linköping för att belysa situationen kring utsatta EU-medborgare i Sverige.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, tillsammans med Linköpings kommun, Linköpings stadsmission och Hjärta till Hjärta anordnade konferensen Vem tigger på våra gator, och vad gör vi?. Åsa Regnér (S), ansvarig minister och Thomas Hammarberg, ordförande för kommissionen mot antiziganism och medgrundare av Nätverket för romska EU-migranter, fanns bland de medverkande. Även Nätverkets Mats Åberg talade.

Konferensen riktar sig till representanter för kommuner, landsting, regioner och ideella organisationer. Intresset att delta var stort och de 325 platserna bokades snabbt, något som innebar att många intresserade tyvärr inte plats.

Mikael Good, informatör för Hjärta till Hjärta var där. Läs hans referat här.